ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 1983 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਧ ਮਦਦ ਕਰ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਉਤਪਾਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਇੱਜ਼ਤ-1_15

ਇੱਜ਼ਤ-1_15

ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਿੱਚ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਪਿੱਚ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

IEC61215 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

IEC61215 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

IEC61215-2005

IEC61215-2005

IEC61730-2005

IEC61730-2005

IEC62321-1

IEC62321-1

ISO9001

ISO9001

ਯੂਕੇ Ireland ਲਈ MCS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਯੂਕੇ Ireland ਲਈ MCS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ NREL ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ NREL ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ

Rohs ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

Rohs ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

TÜV ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ

TÜV ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ

ਸੂਰਜੀ modules02 ਦੇ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ modules02 ਦੇ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ modules03 ਦੇ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ modules03 ਦੇ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਸੂਰਜੀ ਮੋਡੀਊਲ ਦੀ TÜV ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਈ certication

ਈ certication

ਪਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਪਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹਵਾ ਟਰਬਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਈ ਪੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ

ਈ ਪੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਊਲ

ਈਸਵੀ ਹੈ Ireland

ਈਸਵੀ ਹੈ Ireland

IEC60529

IEC60529

ਇੰਟਰਪਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ

ਇੱਜ਼ਤ-1_10
对外贸易 经营 者 备案 登记 书
工厂 营业 执照 002
海 田 营业 执照 - 最新 副本
控股 ਨੂੰ ISO 认证 ਕਾਪੀ
高新技术 企业 证书
自理 报检 单位 备案 登记 书
浙江省 高新技术 企业


WhatsApp Online Chat !